Geringhap Loop
Week Ending 24/7/99


 

GHERINGHAP SIGHTINGS 1999.

 

SUNDAY 18/7/99

BY4

9823

D

STEEL (0350)

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0137 (0410) NRXX+NRXX

70W

S/G

97??

U

RAILS 0241 T381+J103+GM22(GN)

10W

S/G

AM5

9702

U

S/FRT 0648 (0816) NR9X+NRXX

60W

S/G

8192

U

MIXED 1042 (0925) Y112 (Steam)

42min D.I.C.E. FAILURE

5V

B/G

NP2

9821

D

STEEL 1158 (1123) NR87+NR107+8107

23W

S/G

PB3

9822

U

STEEL (1126)

S/G

YN2

9724

U

STEEL 1524 (1602) NR79+NR119

46W

S/G

97??

D

RAILS 1809 T381(GN)

10W

S/G

BA6

9827

D

S/FRT 1908 (2021) NR9X+NR17+8102

54W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2228 (2150) BL33

F/W

15V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

S/G

*

9

MONDAY 19/7/99.

PM7

9716

U

T/RAIL 0020 (0112) NR83

15T

S/G

BY4

9823

D

STEEL (0350)

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0557 (0628) BL27

11V

S/G

9140

U

CNT/C/V 0634 (0352) G524+T392

37min WAIT LINE

29W

B/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT (0727)

DID NOT RUN.

S/G

PB3

9822

U

STEEL 0809 (1236) NR86+8124(NRC)

51W

S/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1029 (1128) CLF1+CLP13(ASR)

32W

S/G

PM6

9714

U

S/FRT 1111 (0950) NR91+NR103

60W

S/G

NP2

9821

D

STEEL 1239 (1123) NR90+NR46+8122

56W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1257 (1333) G512+G534

45W

B/G

PM9

9752

U

SCT 1351 (1442) G535+G519+G542

43W

S/G

9137

D

GRN/GYP 1544 (1435) G513+X33+H5

1529

3XW

B/G

YN2

9724

U

STEEL (1614)

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2024 (2021) NR81+NRXX

NR81 = BIG NUMBERS.

50W

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2101 (2056) CLP13(ASR)+CLF1

32W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2230 (2150) BL27

F/W

11V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2250 (2256) NR79+NR119

34W

S/G

9141

D

CNT/C/O/V 2306 (2039) ?G5XX+Xxx+Xxx

30W

B/G

*

15

TUESDAY 20/7/99.

9791

D

CNT'S 0041 (0018) G528

26W

S/G

9792

U

CNT'S 0149 (0100) G517

9W

S/G

BY4

9823

D

STEEL 0309 (0350) NRXX

20W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0323 (0250) G525+X44+X40+S302(WCR)

6min 4 GYPSUM OFF

4XW

B/G

PM5

9712

U

S/FRT (0410)

S/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0515 (0727) G520+G539+G533

ONE DAY LATE.

61W

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0634 (0628) BL33

9V

S/G

9140

U

CNT/GR/O/C 0656 (0419) G516+X51

66min WAIT LINE

33W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0746 (0816) NR97+NR17+AN6

64W

S/G

91??

U

GRAIN 0841 G515+G511+X53+H5

43W

B/G

NP2

9821

D

STEEL 1128 (1123) NR91+NR103

41W

S/G

PB3

9822

U

STEEL (1236)

S/G

9121

D

E/GRAIN 1408 (1333) ?G511+G515

39W

B/G

YN2

9724

U

STEEL 1458 (1614) NR87+NR107

40W

S/G

9137

D

GRN/GYP 1806 (1435) G524+X40+X44+X46+H5

17min 4 GYPSUM ON

2XW

B/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1904 (1937) G531

36W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2009 (2021) NR97+AN6

70W

S/G

MP9

9751

D

SCT 2107 (2056) G539+G520+G533

40W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2238 (2150) BL33

9V

S/G

9141

D

CNT/C/O/V 2253 (2039) G5XX

29W

B/G

MP5

9711

D

S/FRT 2319 (2256) NR88+NRXX

NR88 = BIG NUMBERS

57W

S/G

*

19

WEDNESDAY 21/7/99.

9792

U

CNT'S 0040 (0030) G528

CROSS MP7 / 9791

17W

S/G

MP7

9715

D

T/RAIL 0053 (0053) NR86

9T

S/G

9791

D

CNT'S 0119 (0018) G519

14W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0304 (0250) ?G5XX+Xxx+Xxx+Xxx

36W

B/G

BY4

9823

D

STEEL (0350)

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0329 (0452) NRXX+NRXX

65W

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0608 (0628) BL27

F/W

10V

S/G

9140

U

CNT/C/O/V/G 0704 (0419) ?G5XX

33W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0809 (0816) NR77+NR96

64W

S/G

91??

U

GRAIN 0830 G512+X33+G534

30W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1003 (1128) CLF2+CLF7

35W

S/G

PB3

9822

U

STEEL 1149 (1236) ?

?W

S/G

NP2

9821

D

STEEL 1153 (1123) NR89+NR107

12min CROSS ????

49W

S/G

YN2

9724

U

STEEL 1516 (1614) NR90+NR46

43W

S/G

9137

D

E/GRAIN 1552 (1435) ?G512+X54

52W

B/G

9123

D

E/GRAIN 1838 (1724) G51X+X40+X48

32W

B/G

AM88

8706

U

GHAN 2014 (1943) NR9X+NRXX

26V

S/G

9141

D

GOODS 2156 (2039) G5XX

B/G

9792

U

CNT'S 2241 t(0030) G519

CROSS MA3/MA5/9791

17W

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2244 (2056) CLF7+CLF2

CROSS 9792

35W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2306 (2021) NR77+NRXX

59W

S/G

9791

D

CNT'S 2350 t(0018) G528+G530

25W

S/G

*

21

THURSDAY 22/7/99.

MA88

8705

D

GHAN 0049 w(2345) NRXX

26V

S/G

MA6

9711

D

S/FRT 0113 w(2256) NRXX+NR81

41W

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0342 (0410) NR79+NR119

69W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0403 (0250) G524+X46+X44

41min 3 GYP OFF/WAIT LINE

38W

B/G

BY4

9823

D

STEEL 0538 (0350) NRXX

44W

S/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0648 (0600) G531

50W

S/G

9140

U

CNT/G/O/C/V 0709 (0419) G514+G515

54min WAIT LINE AM4

48W

B/G

91??

U

GRAIN 0816 G5XX

16W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0850 (0816) NR91+NR103

72W

S/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0958 (1128) CLP17+CLP13(ASR)

34W

S/G

PM9

9752

U

SCT 1022 (1130) G520+G539

48W

S/G

NP2

9821

D

STL/VNS 1202 (1123) NR79+NR119

42W

S/G

PB3

9822

U

STEEL (1236)

S/G

9137

D

GRN/GYP 1425 (1435) G524+X44+X46

10min 3 GYPSUM ON

1XW

B/G

YN2

9724

U

STL/VNS 1707 (1614) NR88+NR97

52W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1744 (1724) G511+A73

29W

B/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2003 (2056) CLP13(ASR)+CLP17

INCLUDE SCT LOADING

33W

S/G

9141

D

CNT/VN 2202 (2039) G5XX

22W

B/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2225 (2150) BL27

F/W

10V

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2247 (2021) NR91+NR103

70W

S/G

9792

U

CNT/GRAIN 2359 f(0100) G528+G518

28W

S/G

*

20

FRIDAY 23/7/99.

9791

D

CNT'S 0002 (0018) G542

11min CROSS 9792

15W

S/G

PM7

9716

U

T/RAIL 0124 (0220) NR86

CROSS MP5

18T

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 0128 t(2256) NRXX+NR45

CROSS PM7

66W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0210 (0250) G516+X46+X40

10min 3 GYPSUM OFF

1XW

B/G

PM5

9712

U

S/FRT 0246 (0410) NR77+NR96

CROSS BY4

5XW

S/G

BY4

9823

D

STEEL 0301 (0350) NR88

43W

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0633 (0628) ?

9V

S/G

9140

U

CNT/C/V 0655 (0430) ?G534

29W

B/G

91??

U

GRAIN 0750 G512+X54+G524

49W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0800 (0816) NR85+NR81

59W

S/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1126 (1128) CLF2+CLF7

42W

S/G

PB3

9822

U

STL/CNT 1206 (1236) NR87

36W

S/G

NP2

9821

D

STEEL 1416 (1123) NR86+NR95

44W

S/G

9121

D

E/GRAIN (1333)

B/G

9137

D

GRN/GYP 1506 (1435) G512+X40+X48+X54

13min 3 GYPSUM ON

37W

B/G

97??

U

RAILS 1524 T381(GN)

10W

S/G

YN2

9724

U

STEEL 1633 (1614) NR89+NR107

31W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1933 (1931) G520+G528

66W

S/G

MP9

9751

D

SCT 2108 (2056) G531+G539+G518

43W

S/G

9141

D

CNT/C/O 2150 (2103) G5XX

30W

B/G

MA5

9701

D

S/FRT 2215 (2021) NR77+NR96

4XW

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2242 (2150) BL33

9V

S/G

*

21

SATURDAY 24/7/99.

9791

D

CNT'S 0010 (0018) G519

11W

S/G

MP7

9715

D

T/RAIL 0043 (0053) NR97

28T

S/G

PM9

9752

U

SCT (0100)

DID NOT RUN

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 0110 f(2256) NRXX+NR84

53W

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 0232 (0220) CLF2+CLF7+J102(NR LIVERY)

42W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0341 (0250) G512+X46+X44

10min 3 GYPSUM OFF

3XW

B/G

PM5

9712

U

S/FRT 0454 (0455) NR90+NR43

61W

S/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0732 (0600) G536+G533

67W

S/G

9124

U

GRAIN 0757 G511+A73

29W

B/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0820 (0628) BL27

F/W

10V

S/G

PB3

9822

U

STL/CNT 1128 (1236) NR79

37W

S/G

AB6

9826

U

S/FRT 1325 (0816) NR81+NR103

71W

S/G

NP2

9821

D

STEEL 1336 (1134) NR89+NR107

37min CROSS AB6

50W

S/G

MX6

9729

D

S/FRT 1631 (1524) NR90+NR17

NR17 = BIG NUMBERS

34W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1940 (1922) G533+G536

67W

S/G

YN2

9724

U

STL/VNS 1942 (1626) NR80

12min CROSS MA4

22W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT (2021)

DID NOT RUN

S/G

MP9

9751

D

SCT (2046)

DID NOT RUN

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

DID NOT RUN

S/G

9792

D

CNT'S 2242 s(0004) G519

12W

S/G

*

16

NUMBER OF TRAINS FOR WEEK OF 18/7/99 to 24/7/99.

SUN 9, MON 15, TUE 19, WED 21, THU 20, FRI 21, SAT 16.

WEEK'S SIGHTINGS 121.

YEAR'S SIGHTINGS 3160.

 

Graham Elliott[ HOMEReturn to Articles Page | Sightings ]