Geringhap Loop
Week Ending 9/10/99


 

GHERINGHAP SIGHTINGS 1999.

 

SUNDAY 3/10/99.

AB6

9826

U

S/FRT 0005 s(0837) NR91+NR88

2208

62W

S/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0055 (Sat) CLP8(ASR)+CLP12

EXTRA CROSS MP5

37W

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 0150 f(2330) NR92+NRXX

?W

S/G

9791

D

CNT'S 0247 s(0018) G520

14W

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS ???? s(0220) GM42+CLF1????

?W

S/G

PW4

9822

U

STEEL 0400 s(1612) NRXX+NR97

34W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 0608 s(1922) G539+G537+X45

INC, 27 SCT VANS

69W

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 061? (0232) NR85+NR108+8124(NRC)

447

7xw

S/G

AM5

9702

U

S/FRT 0728 (0709) NR79+NR50

66W

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 1505 GM22(GN)+CLP12+CLP8(ASR)

37W

S/G

WP2

9821

D

STL/CNT 1705 (1137) NR97+NR93

49W

S/G

PW4

9822

U

STEEL 1706 (1623) NR87+NR119

30min CROSS WP2??

16W

S/G

BA6

9827

D

S/FRT 2025 (1940) NR88+NR91

73W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2304 (2248) BL33

INC, 2 F/WAG & 2 MOTORAILS

16W

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

S/G

*

14

MONDAY 4/10/99.

PM7

9716

U

T/RAIL 0020 s(2342) NR92

19T

S/G

9792

D

CNT'S 0101 s(0004) G520

14W

S/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0635 (0727) G519+G535

69W

S/G

9140

U

CNT/C/V 0655 (0640) G521+Xxx

23W

B/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0724 (0642) BL27

F/W

13V

S/G

PM6

9714

U

S/FRT 0824 (0922) NR84+NR38

59W

S/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0944 (1128) CLF1+CLF2

24W

S/G

WP2

9821

D

STL/CNT 1149 (1217) NR89+NR45+NR55

48W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1338 (1333) G534+X46

35W

B/G

PM9

9752

U

SCT 1451 (1442) G539+G532

40W

S/G

9137

D

GR/GY/LOG 1524 (1435) G515+X51+X42

49W

B/G

PW4

9822

U

STEEL 1643 (1545) NR93

33W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1754 (1724) G527+X47(F/V)

34W

B/G

MA3

9755

D

PATRICKS 1926 (2056) CL7+CLF1

24W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2040 (2105) NR79+NR50+NR108

72W

S/G

9141

D

CNT/V 2123 (2039) G5XX+Xxx

25W

B/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2304 (2251) BL27

F/W

13V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2323 (2245) NR80+NR85+NR38

65W

S/G

9791

D

CNT'S 2346 t(0018) G539

14W

S/G

*

19

TUESDAY 5/10/99.

9792

U

CNT'S 0052 (0100) G542+X45

12W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0339 (0250) G526+X53+X44

30min 6 GYPSUM ON

5XW

B/G

PM5

9712

U

S/FRT (0410)

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0641 (0648) BL33

INC, BMC1 CAR

10V

S/G

9140

U

CNT/G/C/V 0700 (0640) G514+X36

WAIT LINE

32W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0734 (0818) NR97+NR49

71W

S/G

9124

U

GRAIN 0802 G512+G511

23W

B/G

WP2

9821

D

STEEL 1112 (1127) NR87

19W

S/G

AM3

9756

U PATRICKS (1128)

DID NOT RUN

S/G

9121

D

E/GRAIN 1248 (1333) G511+X53

36W

B/G

9137

D

GR/GY/LOG 1426 (1435) G512+X44+X31

9min 4 GYPSUM OFF

16W

B/G

PW4

9822

U

STEEL 1448 (1551) NR88

12W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1705 (1724) G5XX+G523

40W

B/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1921 (1937) G517+G542

32W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2043 (2105) NR92+NR118

60W

S/G

MP9

9751

D

SCT 2130 (2056) G519+G532

42W

S/G

9141

D

CNT/C/O/? 2149 (2039) G5XX+Xxx

39W

B/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2305 (2248) BL33

INC, BMC1 CAR

10V

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS (2056)

DID NOT RUN

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2322 (2320) NR93+NR14

46m MA8 R/THRU. NR14 BIG No.

60W

S/G

9791

D

CNT'S 2359 w(0018) G530

13W

S/G

*

18

WEDNESDAY 6/10/99.

9792

U

CNT'S 0100 (0030) ?

?W

S/G

MP7

9715

D

T/RAIL 0101 (0127) NR97

32min CROSS 9792

17T

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0243 (0229) ?NRXX+NRXX

?W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0449 (0250) G515+X42+X51+X46

19min 3 GYPSUM OFF & 4 ON.

5XW

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0624 (0806) NR80+NR85

65W

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0648 (0648) BL27

F/W

11V

S/G

9140

U

CNT/OL 0704 (0640) G525+X40

636

36W

B/G

9124

U

GRAIN 0828 G534+X47(F/V)+G527

23W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0931 (1128) CLP8(ASR)+CLP17

44W

S/G

WP2

9821

D

STEEL 1114 (1202) NR88

13W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1303 (1333) G5XX

18W

B/G

9137

D

GRN/GYP 1528 (1435) G514+X46+X51+P22+H4

32W

B/G

PW4

9822

U

STL/FLTS 1550 (1619) NR79

44W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1855 (1724) G5XX

10W

B/G

AM8

8706

U

GHAN 1935 (1945) NR87

18V

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 1938 (2100) NR80+NR85

7min CROSS AM8

68W

S/G

9792

U

CNT'S 2237 t(0030) G530

CROSS

11W

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2238 (2345) NR89+NR104

NR104 = BIG NUMBERS

6XW

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2304 (2056) CLP17+CLP8(ASR)

44W

S/G

9141

D

CNT/O/C/V 2334 (2039) G5XX+Xxx

31W

B/G

*

20

THURSDAY 7/10/99.

PM5

9712

U

S/FRT 0019 (0149) NR92+NR118

CROSS MA8

58W

S/G

MA8

8705

D

GHAN 0026 w(2354) NR96

18V

S/G

9791

D

CNT'S 0046 (0018) G539+G520

29W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0309 (0250) G512+X31+X44

19min 3 GYPSUM OFF & 3 ON

4XW

B/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0526 (0600) G542+G517

40W

S/G

PM9

9752

U

SCT 0630 (1130) G532+G519+G537

48W

S/G

9140

U

CNT/O/C/V 0649 (0640) G516+X36

29min WAIT LINE

39W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0707 (0823) NR93+NR14

67W

S/G

9124

U

GRAIN 0814 G511+X53+G526+G523

30min WAIT LINE

44W

B/G

9101

D

BALLAST 0919 H5+T392

20min TAKE ON DISCHARGE CREW

13W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0940 (1128) CLF1+CLF7

34W

S/G

WP2

9821

D

STEEL 1214 (1217) NR79+NR84

21W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1419 (1333) G523+G526

46W

B/G

9102

U

BALLAST 1437 T392+H5

52min CROSS 9121

13W

B/G

PW4

9822

U

STEEL 1621 (1636) NR91+NR27

45W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1920 (1724) G512+X44

50min D.I.C.E. FAILED

26W

B/G

9137

D

GRAIN 2045 (1435) G511+X31+X53

51min WAIT LINE

29W

B/G

MA5

9701

D

S/FRT 2107 (2100) NR92+NR87+8117(NRC)

8117 IN NRC LIVERY

76W

S/G

9141

D

CNT/C/O/V 2138 (2039) G5XX

27W

B/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2211 (2056) CLF7+CLF1

34W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2258 (2245) BL27

11V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2326 (2330) NR93+NR14+DL44

66W

S/G

*

22

FRIDAY 8/10/99.

9792

U

CNT'S 0033 (0100) G539

13W

S/G

9791

D

CNT'S 0037 (0018) G542

CROSS 9792

15W

S/G

PM7

9716

U

T/RAIL 0138 (0132) NR88

25T

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0239 (0237) NR97+NR34

63W

S/G

9138

U

GR/GY/BAL 0424 (0250) G514+H4+P22+X51+X46

20min 3 GYPSUM ON & 4 OFF

4XW

B/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0705 (0647) BL33

10V

S/G

9140

U

CNT/O/C/V 0721 (0640) G527+X40

22min WAIT LINE

32W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0730 (0729) NR89+NR94

WAIT LINE

63W

S/G

9124

U

GRAIN 0934 G534+G515

31W

B/G

9101

D

BALLAST 0941 A73+T392

14min CROSS 9124

13W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1012 (1128) CLP8(ASR)+CLP17

50W

S/G

WP2

9821

D

ST/CNT 1158 (1217) NR83+NR91

53W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1314 (1333) G515+G534

10min ????

46W

B/G

9137

D

GR/GY/BAL 1639 (1435) X51+X46+H4

50W

B/G

PW4

9822

U

ST/V/CNT 1642 (1621) NR80+NR31

48W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1810 (1724) G514

33W

B/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1923 (1931) G532+G519

65W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 1942 (2046) NR97+NR27

53W

S/G

9141

D

CNT/O/C 2140 (2103) G513+X40

26W

B/G

MP9

9751

D

SCT 2205 (2056) G537+G517

45W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2310 (2246) BL33

10V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2332 (2330) NR88+NR89

65W

S/G

*

22

SATURDAY 9/10/99.

9791

D

CNT'S 0040 (0018) G530+G535

17W

S/G

MP7

9715

D

T/RAIL 0101 (0124) NR80

26T

S/G

PM9

9752

U

SCT (0100)

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 0150 (0220) CLP17+CLP8(ASR)

INC, SCT LOADING.

39W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0342 (0250) G511+X53+X31

17min 3 GYPSUM OFF & 3 ON

3XW

B/G

PM5

9712

U

S/FRT 0502 (0411) NR79+NR85

70W

S/G

9126

U

GRAIN 0542 G526+G523

45W

B/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0555 (0600) G538+G520+G541

INC, SCT LOADING

65W

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0824 (0642) BL27

9V

S/G

9124

U

GRAIN 0842 G512+X44

30min WAIT LINE

33W

B/G

97??

U

BALLAST 0941 G535

13W

S/G

WP2

9821

D

ST/CNT 1148 (1137) NR86+NRXX

48W

S/G

912?

D

E/GRAIN? 1336 ?

?W

B/G

AB6

9826

U

S/FRT 1407 (0837) ?

?W

S/G

97??

U

BALLAST 1411 G535

49min CROSS AB6

13W

S/G

MX6

9729

D

S/FRT 1658 (1620) NR85+NR79

53W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1715 G512

28W

B/G

PW4

9822

U

ST/CNT 1837 (1612) NR93+DL43

66W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 2004 (1922) G520+G538

INC, SCT LOADING

60W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2201 (2021) NR87+NR84

78W

S/G

MP9

9751

D

SCT (2046)

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

S/G

*

19

NUMBER OF TRAINS FOR WEEK OF 3/10/99 to 9/10/99.

SUN 14, MON 19, TUE 18, WED 20, THU 22, FRI 22, SAT 19.

WEEK'S SIGHTINGS 134.

YEAR'S SIGHTINGS 4451.

 

 

GRAHAM ELLIOTT.

 


[ HOMEReturn to Articles Page | Sightings ]