Geringhap Loop
Week Ending 4/9/99


 

 GHERINGHAP SIGHTINGS 1999.

SUNDAY 29/8/99.

PM5

9712

U

S/FRT 0114 (0410) NRXX+NR81

49W

S/G

AM5

9702

U

S/FRT 0625 (0816) NRXX+NR92

71W

S/G

WP2

9821

D

STL/CNT 1322 (1123) NR96+NR45

33W

S/G

PW3

9822

U

STEEL 1649 (1602) NR83+NR19

22W

S/G

BA6

9827

D

S/FRT 1915 (2021) NR92+NRXX

57W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2228 (2150) BL27

8V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

S/G

*

6

MONDAY 30/8/99.

PM7

9716

U

T/RAIL 0031 (0112) NR91

17T

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0606 (0628) BL33

8V

S/G

9140

U

CNT/O/C/V 0645 (0640) G516+X33

0547

31W

B/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 0654 (0727) ?G54X+G518

6XW

S/G

PM6

9714

U

S/FRT 0758 (0950) NR87+NR106

56W

S/G

WP2

9821

D

STEEL 1148 (1123) NR85

19W

S/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1326 (1128) CLP17+CLF4

45W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1409 (1333) ?G526+G524

32W

B/G

PM9

9752

U

SCT 1453 (1442) G529+G537+G531

52W

S/G

9137

D

E/GRAIN 1539 (1724) G515+X36+X48+X51+X47(F/V)

INC, 5 F/V BALLAST & 1 F/V GRAIN WAG

40W

B/G

PW3

9822

U

STEEL 1620 (1614) NR80

38W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2011 (2021) NR79+NR106

53W

S/G

9141

D

G/C/O/V/CNT 2206 (2039) G5XX+Xxx

54W

B/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2224 (2150) BL33

F/W

9V

S/G

NO SIGHTINGS 2230 to 0450.
MA3

9755

D

PATRICKS (2056) ?CLF & CLP?

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

S/G

*

15*

TUESDAY 31/8/99.

9791

D

CNT'S (0018)

S/G

9792

U

CNT'S (0100)

S/G

9138

U

GRN/GYP (0250) ????

3 GYPSUM OFF

B/G

PM5

9712

U

S/FRT (0410)

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0630 (0628) BL27

8V

S/G

AM5

9702

U

S/FRT 0705 (0816) NR96+NR92

71W

S/G

9140

U

CNT/GR/O 0737 (0640) G521+X43+X50

93min WAIT LINE

40W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0817 (1128) CLF7+GM42

27W

S/G

9124

U

GRAIN 0838 (0903) ?G512+G5514

29W

B/G

WP2

9821

D

STEEL 1139 (1123) NR80+NR91

40W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1334 (1333) G514

37W

B/G

9137

D

GRN/GYP 1553 (1435) G512+X50+X44

1540

4XW

B/G

PW3

9822

U

STEEL 1710 (1614) NR93+NR49+NR45

48W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1955 (1937) G518

39w

S/G

MP9

9751

D

SCT 2047 (2056) G531+G536

42W

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2123 (2056) GM42+CLF7

29W

S/G

9141

D

CNT/C/V 2143 (2039) G511+Xxx

33W

B/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2219 (2150) NR87

8V

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2247 (2021) NR93+NR57

63W

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2311 (2256) NRXX+NR92

66W

S/G

*

17*

WEDNESDAY 1/9/99.

9791

D

CNT'S 0052 (0018) G529

16W

S/G

9792

U

CNT/GRN 0209 (0030) G533

24W

S/G

MP7

9715

D

T/RAIL 0214 (0053) NR84

CROSS 9792

15T

S/G

9138

U

GR/GY/BAL 0245 (0250) X48+X36+X51+G515+X47(F/V)

3 GYPSUM OFF

4XW

B/G

PM5

9712

U

S/FRT 0502 (0452) NRXX+NR73+NR54

67W

S/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0629 (0628) BL33

F/W

9V

S/G

9140

U

CNT/GR/C 0733 (0640) G534+X33

46W

B/G

9199

D

VANS 0746 (0620) T388+X34

106min CROSS 9140

34W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0810 (0816) NR79+NR106

68W

S/G

9124

U

GRN/V/C 0907 (0903) G524+G526

31W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1017 (1128) CLP17+CLF4

33W

S/G

WP2

9821

D

STEEL 1200 (1123) NR94+NR45

31W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1351 (1333) G515

19W

B/G

9137

D

GRN/GYP 1600 (1435) G524+X51+X48+X46+X37

1547

48W

B/G

PW3

9822

U

STL/FLTS 1657 (1614) NR81+NR83

49W

S/G

9123

D

E/GRAIN 1907 (1648) G5XX+G5XX

42W

B/G

AM88

8706

U

GHAN 1943 (1943) NR76

18V

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2104 (2021) NR79+NR106

65W

S/G

9141

D

CNT/C/V 2132 (2039) G5XX+Xxx

30W

B/G

MA3

9755

D

PATRICKS 2213 (2056) CLF4+CLP17

33W

S/G

MA6

9711

D

S/FRT 2310 (2256) NR83+NR73

66W

S/G

*

21

THURSDAY 2/9/99.

9792

U

CNT'S 0018 (0030) G529

12W

S/G

MA88

8705

D

GHAN 0021 (2345) NR81

CROSS 9792

18V

S/G

9791

D

CNT'S 0045 (0018) G535+G530+G537+G533

INC, TOLL LOADING

29W

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0320 (0410) ?NRXX+NRXX

63W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0358 (0250) ?Xxx+X50

14min 3 GYPSUM OFF

4XW

B/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 05?? (0600) G518+G5XX

71W

S/G

9140

U

CNT/G/O/V 0713 (0640) ?Xxx+G524+X34+T388

48W

B/G

AM5

9702

U

S/FRT 0759 (0816) NR93+NR119

65W

S/G

9124

U

GRAIN 0830 (0903) ?

14W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 0910 (1128) CLF2+CLF7

25W

S/G

PM9

9752

U

SCT 1025 (1130) G531+G519

50W

S/G

WP2

9821

D

STL/CNT 1200 (1123) NR80+NR66+BL27

NR66 = BIG NUMBERS

48W

S/G

9137

D

GRN/GYP 1458 (1435) G514+X50+X44

20min 2 GYPSUM ON

37W

B/G

9762

U

BALLAST 1622 G540

RUN ROUND TRAIN

13W

S/G

9761

D

BALLAST 1725 G540

CROSS PW3

13W

S/G

PW3

9822

U

STL/FLTS 1753 (1614) NR96+NR92

33min CROSS TRACK MACHINES

46W

S/G

9121

D

GRN/VNS 1824 (1724) G512

INC, 20 V/LINE VANS

39W

B/G

MA3

9755

D

PATRICKS 1922 (2056) CLF7+CLF2

INC,SCT LOADING

39W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2044 (2021) ?

?W

S/G

9141

D

GOODS 2102 (2039) G5XX+Xxx

?W

B/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2216 (2150) BL33

F/W

9V

S/G

MP5

9711

D

S/FRT 2241 (2256) NR76+NRXX

64W

S/G

*

22

FRIDAY 3/9/99.

9792

U

CNT'S 0020 (0100) G533

19W

S/G

9791

D

CNT'S 0023 (0018) G518

17min CROSS 9792

17W

S/G

PM7

9716

U

T/RAIL 0128 (0220) NRXX

22T

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0326 (0410) NRXX+NR106

63W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0356 (0250) X37+X46+X48+X51

11min 3 GYPSUM OFF

4XW

B/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0621 (0628) NR81

8V

S/G

AM5

9702

U

S/FRT 0709 (0816) NR83+NR118

NR118 = BIG NUMBERS

60W

S/G

9140

U

CNT/G/O/C/V 0753 (0640) G521+X33

44W

B/G

9124

U

GRAIN 1029 (0903) G526+G513+G515

37W

B/G

AM3

9756

U

PATRICKS 1222 (1128) ALF18(ASR)+ALF22(ASR)

43W

S/G

WP2

9821

D

STL/CNT 1229 (1123) NR96+NR11

62m + AM3/NR11 = BIG NUMBERS

45W

S/G

9121

D

E/GRAIN 1312 (1333) G526

11W

B/G

9137

D

GRN/GYP 1500 (1435) G513+X51+X37

26min 4 GYPSUM ON

35W

B/G

PW3

9822

U

STEEL 1556 (1614) NR85+NR115

44W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1912 (1931) G519+G533

70W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2006 (2021) NR79+NR106

67W

S/G

MP9

9751

D

SCT 2052 (2056) G5XX+G520+G531

44W

S/G

9141

D

CNT/G/O 2137 (2103) G5XX+Xxx

39W

B/G

MP5

9711

D

S/FRT 2226 (2256) NR87+NR9

NR9 = BIG NUMBERS

63W

S/G

MA8

8701

D

OVERLAND 2251 (2150) NR81

8V

S/G

*

20

SATURDAY 4/9/99.

9791

D

CNT'S 0008 (0018) G541

16W

S/G

MP7

9715

D

T/RAIL 0113 (0053) NR83

31T

S/G

PM9

9752

U

SCT (0100)

S/G

MA3

9755

D

PATRICKS 0203 (0220) ALF22(ASR)+ALF18(ASR)

43W

S/G

PM5

9712

U

S/FRT 0356 (0455) NR93+NR119

WAIT LINE

?W

S/G

9138

U

GRN/GYP 0400 (0250) G514+X44+X50

12min 3 GYPSUM OFF

?W

B/G

9122

U

GRAIN 0537 (0533) G5XX+G5XX

40W

B/G

AM8

8702

U

OVERLAND 0632 (0628) BL33

12V

S/G

AB6

9826

U

S/FRT 0727 (0816) NR80+NR66

73W

S/G

AM4

9754

U

TOLL/TNT 1013 (0600) G533+G519

65W

S/G

WP2

9821

D

STEEL 1141 (1123) NR93+NR119

45W

S/G

MX6

9729

D

S/FRT 1634 (1524) NR80+NR66

47W

S/G

PW3

9822

U

STEEL 1637 (1614) NR76+NR77+NR85

26min CROSS MX6

54W

S/G

MA4

9753

D

TOLL/TNT 1948 (1922) G519+G533

INC, SCT LOADING

60W

S/G

MA5

9701

D

S/FRT 2100 (2021) NR77+NR76

69W

S/G

MP9

9751

D

SCT (2046)

S/G

MP5

9711

D

S/FRT (2256)

S/G

9792

D

CNT'S 2202 s(0004) G541+G517

17W

S/G

*

15

NUMBER OF TRAINS FOR WEEK OF 29/8/99. to 4/9/99.

SUN 6, MON 15*, TUE 17*, WED 21, THU 22, FRI 20, SAT 15.

WEEK'S SIGHTINGS 116.

YEAR'S SIGHTINGS 3854

 


[ HOMEReturn to Articles Page | Sightings ]