Geringhap Loop
Week Ending 2/1/99


GHERINGHAP SIGHTINGS 1998.

 

           

SUNDAY 27/12/98.

     
                   
PM7

9716

U T/RAIL

0127

(0112)

NRXX

ONE DAY EARLY

31T

S/G

 

9792

D CNT'S  

(0004)

     

S/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

PM5

9712

U S/FRT  

(0410)

     

S/G

AM5

9702

U S/FRT  

(0816)

     

S/G

NP2

9821

D STEEL  

(1123)

     

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1126)

     

S/G

YN2

9724

U STEEL  

(1602)

     

S/G

BA6

9827

D S/FRT  

(2021)

     

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2227

(2150)

NRXX  

9V

S/G

MP5

9711

D S/FRT  

(2256)

     

S/G

*                

2

                   
           

MONDAY 28/12/98.

     
                   
PM7

9716

U T/RAIL  

(0112)

     

S/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

 

91??

U GRAIN

0600

  G527+X41+X53

60min WAIT LINE Nth C

38W

B/G

AM8

8702

U OVERLAND

0640

(0628)

NR90+NR22  

9V

S/G

PM9

9752

U SCT

0717

(1442)

G540+G528  

53W

S/G

AM4

9754

U TOLL/TNT  

(0727)

     

S/G

 

91??

U GRAIN

0740

  G514+X52+X48

95min WAIT LINE

32W

B/G

 

91??

U GRAIN

0813

  G516+G526  

35W

B/G

PM6

9714

U S/FRT  

(0950)

     

S/G

 

91??

U GRAIN

1103

  ?  

1XW

B/G

NP2

9821

D STEEL  

(1123)

     

S/G

AM3

9756

U PATRICKS  

(1128)

     

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9121

D E/GRAIN

1300

(1333)

G5XX+G5XX  

34W

B/G

 

9123

D E/GRAIN

1433

(1724)

G5XX+Xxx+Xxx  

4OW

B/G

 

9137

D GOODS  

(1435)

     

B/G

YN2

9724

U STEEL  

(1614)

     

S/G

 

9125

D E/GRAIN

1817

(1724)

G514+G527+T388  

40W

B/G

MA5

9701

D S/FRT  

(2021)

     

S/G

MA3

9755

D PATRICKS  

(2056)

     

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2220

(2150)

NRXX  

9V

S/G

MP5

9711

D S/FRT  

(2256)

     

S/G

*                

10

                   
           

TUESDAY 29/12/98.

     
                   
 

9791

D CNT'S  

(0018)

     

S/G

 

9792

U CNT'S  

(0100)

     

S/G

 

91??

U GRAIN

0146

  G5XX+Xxx+Xxx  

39W

B/G

 

9138

U GRN/GYP  

(0250)

     

B/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

PM5

9712

U S/FRT  

(0410)

     

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0651

(0628)

NR91  

9V

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0728

(0816)

NR82+NR59  

71W

S/G

 

91??

U GRAIN

0757

  G523  

20W

B/G

 

91??

U GRAIN

0847

  G525+G515  

43W

B/G

NP2

9821

D STEEL

1125

(1123)

NR92+NR19+DL40  

37W

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9121

D E/GRAIN

1?19

(1333)

G523+G525  

50W

B/G

 

9137

D GR/OL/VN

1520

(1435)

X49+X48+X52+T396  

44W

B/G

YN2

9724

U STEEL  

(1614)

     

S/G

 

9123

D E/GRAIN

1742

(1724)

G524+G513  

39W

B/G

MA4

9753

D TOLL/TNT  

(1937)

     

S/G

MA5

9701

D S/FRT

2007

(2021)

NR86+NR77  

42W

S/G

MP9

9751

D SCT  

(2056)

     

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2220

(2150)

NRXX  

9V

S/G

MP5

9711

D S/FRT

2257

(2256)

NRXX+NRXX  

52W

S/G

 

91??

U GRAIN

2334

  G5XX+G5XX  

3XW

B/G

*                

13

                   
           

WEDNESDAY 30/12/98.

     
                   
 

9792

U CNT'S

0004

(0030)

G5XX  

2XW

S/G

 

9791

D CNT'S

0013

(0018)

G538

43min CROSS 9792

1XW

S/G

MP7

9715

D T/RAIL  

(0053)

     

S/G

PM5

9712

U S/FRT

0111

(0452)

NRXX+NRXX+NRXX  

57W

S/G

 

9138

U GRN/GYP

0227

(0250)

G5XX+Xxx+Xxx  

34W

B/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0632

(0628)

NRXX

INC,A FLAT WAGON

10V

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0755

(0816)

NR81+NR54  

62W

S/G

 

91??

U GRAIN

0818

  G514+G527  

40W

B/G

AM3

9756

U PATRICKS

0959

(1128)

CLF4+CLF7

INC, SCT LOADING

40W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1127

(1123)

NR82+8102  

45W

S/G

PB3

9822

U STEEL

1130

(1236)

NR89

CROSS NP2

47W

S/G

 

9121

D E/GRAIN

1249

(1333)

G527+X43+A73  

40W

B/G

 

9137

D G/GY/O/V

1620

(1435)

G512+X53+X41  

37W

B/G

YN2

9724

U STEEL  

(1614)

     

S/G

 

9123

D E/GRAIN

1705

(1724)

?  

29W

B/G

 

91??

D E/GRAIN

1816

  G516+G526  

39W

B/G

MA5

9701

D S/FRT

2026

(2021)

NR88+NR111  

68W

S/G

AM88

8706

U GHAN

2028

(1943)

NR92

17min CROSS MA5

20V

S/G

MA3

9755

D PATRICKS

2153

(2056)

CLF7+CLF4

INC, SCT LOADING

40W

S/G

 

9792

U CNT'S

2315

t(0030)

G539+G533

CROSS MA6 / 9791 / MA88

19W

S/G

MA6

9711

D S/FRT

2326

(2256)

NR87+NR23

INC, TRAILERAILS

65W

S/G

*                

19

                   
           

THURSDAY 31/12/98.

     
                   
 

9791

D CNT'S

0004

(0018)

G5XX  

24W

S/G

MA88

8705

D GHAN

0035

w(2345)

NRXX  

18V

S/G

 

91??

U GRAIN

0106

  G5XX+GXX  

40W

B/G

 

9138

U GRN/GYP

0203

(0250)

Xxx+Xxx+Xxx+TXXX

10min 3 GYPSUM OFF

4XW

B/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

PM5

9712

U S/FRT  

(0410)

     

S/G

AM4

9754

U TOLL/TNT  

(0600)

     

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0738

(0816)

NR77+NR86  

59W

S/G

 

91??

U GRAIN

0808

  G513+G524  

39W

B/G

NP2

9821

D STEEL  

(1123)

     

S/G

PM9

9752

U SCT  

(1130)

     

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9121

D E/GRAIN  

(1333)

     

B/G

 

9137

D GR/OL/VN

1430

(1435)

X49+X48  

18W

B/G

YN2

9724

U STEEL

1520

(1614)

NR91

INC, BLUEBIRD & TRAILER

46W

S/G

 

9123

D E/GRAIN

1654

(1724)

G524+G513  

3XW

B/G

MA4

9753

D TOLL/TNT

1853

(1931)

G533+G541

ONE DAY EARLY

69W

S/G

MA5

9701

D S/FRT

2001

(2021)

NR89+NR59  

74W

S/G

MP9

9751

D SCT

2036

(2056)

G528+G539

ONE DAY EARLY

45W

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2241

(2150)

NRXX

INC, 2 MOTORAILS

10V

S/G

MP5

9711

D S/FRT

2302

(2256)

NRXX+NRXX  

63W

S/G

*                

14

                   
                   
                   
                   
                   

NUMBER OF TRAINS FOR (PART) WEEK OF 27/12/98 to 31/12/98.

SUN 2, MON 10, TUE 13, WED 19, THU 14, FRI , SAT .

WEEK'S SIGHTINGS 58.

YEAR'S SIGHTINGS 5653.

 
 

 

GHERINGHAP SIGHTINGS 1999.

 

           

FRIDAY 1/1/99.

     
                   
 

9792

U CNT'S

0032

(0100)

G530+G5XX  

18W

S/G

 

9791

D CNT'S

0036

(0018)

G518

62min CROSS 9792

1XW

S/G

 

91??

U GRAIN

0050

  G527+A73+X43  

32W

B/G

 

91??

U GRAIN

0113

  G5XX  

20W

B/G

PM7

9716

U T/RAIL  

(0220)

     

S/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

PM5

9712

U S/FRT

0254

(0410)

NRXX+NRXX  

66W

S/G

 

9138

U GRN/GYP

0352

(0250)

G5XX+Xxx+Xxx+TXXX

13min 3 GYPSUM OFF

4XW

B/G

AM8

8702

U OVERLAND

0658

(0628)

NRXX  

9V

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0838

(0816)

NRXX+NRXX  

39W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1129

(1123)

NR94+NR120+NR1  

56W

S/G

AM3

9756

U PATRICKS

1133

(1128)

GM42+CLP12+CLF7

21min CROSS NP2

40W

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9137

D GOODS  

(1435)

     

B/G

MA4

9753

D TOLL/TNT  

(1931)

     

S/G

MP9

9751

D SCT  

(2056)

     

S/G

MA5

9701

D S/FRT  

(2021)

     

S/G

YN2

9724

U STEEL

2226

(1614)

NR87+NR23

24min CROSS MA8

38W

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2239

(2150)

NRXX

15min WAIT LINE

9V

S/G

MP5

9711

D S/FRT  

(2256)

     

S/G

PM9

9752

U SCT

2339

s(0100)

G5XX+G5XX+Xxx  

53W

S/G

*                

13

                   
           

SATURDAY 2/1/99.

     
                   
 

9791

D CNT'S  

(0018)

     

S/G

MP7

9715

D T/RAIL  

(0053)

     

S/G

MA3

9755

D PATRICKS

0138

(0220)

CLF7+GM42  

30W

S/G

 

9138

U GRN/GYP  

(0250)

     

B/G

PM5

9712

U S/FRT

0407

(0455)

NRXX  

65W

S/G

AM4

9754

U TOLL/TNT  

(0600)

     

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0658

(0628)

NRXX

INC, 2 MOTORAILS

10V

S/G

AB6

9826

U S/FRT  

(0816)

     

S/G

NP2

9821

D STEEL  

(1134)

     

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

MX6

9729

D S/FRT  

(1524)

     

S/G

YN2

9724

U STEEL  

(1626)

     

S/G

MA4

9753

D TOLL/TNT  

(1922)

     

S/G

MA5

9701

D S/FRT  

(2021)

     

S/G

MP9

9751

D SCT  

(2046)

     

S/G

MP5

9711

D S/FRT  

(2256)

     

S/G

*                

3

                   
                   
                   
                   

NUMBER OF TRAINS FOR (PART) WEEK OF 1/1/99 to 2/1/99.

SUN , MON , TUE , WED , THU , FRI 13, SAT 3.

WEEK'S SIGHTINGS 16.

YEAR'S SIGHTINGS 16.

 

 


[ HOMEReturn to Articles Page | Sightings ]