Gheringhap Loop
Week Ending 7/11/98


 

 

GHERINGHAP SIGHTINGS 1998.

 

            SUNDAY 1/11/98.      
                   
BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

PM5

9712

U S/FRT

0330

(0410)

NRXX+NRXX  

44W

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0724

(0816)

NR78+NR77  

59W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1138

(1123)

NR83  

46W

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1126)

     

S/G

YN2

9724

U STEEL

1534

(1602)

NR89  

24W

S/G

BA6

9827

D S/FRT

2000

(2021)

NR77+NR78  

62W

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2217

(2150)

NRXX  

8V

S/G

MP5

9711

D S/FRT  

(2256)

     

S/G

*                

6

                   
            MONDAY 2/11/98.      
                   
PM7

9716

U T/RAIL

0123

(0112)

NRXX  

23T

S/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

 

91??

U GRAIN

0547

  G5XX+G5XX+G5XX+G5XX  

38W

B/G

AM4

9754

U TOLL/TNT

0614

(0727)

G519+G531  

62W

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0703

(0628)

NR82  

8V

S/G

AM3

9756

U PATRICKS

0940

(1128)

CLF1+CLP12  

2XW

S/G

PB3

9822

U STEEL

1123

(1236)

NR84+NR62  

58W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1127

(1123)

NR86+NR88

22min CROSS PB3

46W

S/G

 

9121

D E/GRAIN  

(1333)

     

B/G

PM9

9752

U SCT

1406

(1442)

G534+G520  

36W

S/G

 

9137

D G/GY/O/C/V

1450

(1435)

G516+A77+X51+T374

17min 2 GYPSUM OFF

28W

B/G

PM6

9714

U S/FRT

1522

(0950)

NR92+NR56  

53W

S/G

 

9123

D E/GRAIN

1708

(1724)

G511+G514  

33W

B/G

YN2

9724

U STEEL

1725

(1614)

NR90+DL45  

41W

S/G

MA5

9701

D S/FRT

2027

(2021)

NRXX+NRXX  

41W

S/G

MA3

9755

D PATRICKS

2112

(2056)

CLP12+CLF1  

2XW

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2239

(2150)

NRXX  

8V

S/G

 

9792

U CNT'S

2347

(0100)

G530+G539+G54X

CROSS 9791 / MP5

10W

S/G

*                

16

                   
            TUESDAY 3/11/98.

MELBOURNE CUP DAY.

   
                   
 

9791

D CNT'S

0010

(0018)

G5XX  

18W

S/G

MP5

9711

D S/FRT

0045

(2256)

NRXX+NRXX

INC, 6 TRAILERAILS.

67W

S/G

 

9138

U GRN/GYP/VN

0129

(0250)

Xxx+AXX

10min 4 GYPSUM OFF

1XW

B/G

BY4

9823

D STEEL

0325

(0350)

NRXX  

46W

S/G

 

91??

U GRAIN

0325

  G5XX+G5XX  

17W

B/G

PM5

9712

U S/FRT  

(0410)

     

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0700

(0628)

NR93  

7V

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0822

(0816)

NR78+NR77  

63W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1128

(1123)

NR76+NR90+DL45  

46W

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9137

D GOODS  

(1435)

 

DID NOT RUN

 

B/G

 

9123

D E/GRAIN

1505

(1724)

G525  

43W

B/G

YN2

9724

U STEEL

1549

(1614)

NR83+NR19  

47W

S/G

 

9123

D LIGHT

1620

  G527    

B/G

MA4

9753

D TOLL/TNT  

(1937)

 

DID NOT RUN

 

S/G

MA5

9701

D S/FRT  

(2021)

 

DID NOT RUN

 

S/G

MP9

9751

D SCT

2051

(2056)

G534+G54X+G528  

44W

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2227

(2150)

NR93  

?V

S/G

MP5

9711

D S/FRT

2254

(2256)

NRXX+NRXX  

52W

S/G

*                

14

                   
            WEDNESDAY 4/11/98.      
                   
 

9791

D CNT'S  

(0018)

 

DID NOT RUN

 

S/G

 

9792

U CNT'S  

(0030)

 

DID NOT RUN

 

S/G

MP7

9715

D T/RAIL  

(0053)

 

DID NOT RUN

 

S/G

 

9138

U GRN/GYP  

(0250)

 

DID NOT RUN

 

B/G

BY4

9823

D STEEL  

(0350)

     

S/G

 

91??

U GRAIN

0335

  G5XX+G5XX  

38W

B/G

PM5

9712

U S/FRT

0535

(0452)

NRXX+BL35  

51W

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0637

(0628)

NR82  

8V

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0727

(0816)

NR89+NR59  

61W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1119

(1123)

NR83+NR19

INC, 2 CAR W.A. EMU. 247/347

51W

S/G

AM3

9756

U PATRICKS

1121

(1128)

CLF1+CLP12

58min CROSS NP2

21W

S/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9121

D E/GRAIN

1329

(1333)

G523  

39W

B/G

 

9137

D G/GY/O/C/V/B

1612

(1435)

A79+X37+T409+A81  

35W

B/G

YN2

9724

U STEEL

1643

(1614)

NR91+NR88+NR14  

49W

S/G

 

9123

D E/GRAIN

1725

(1724)

G516  

13W

B/G

MA5

9701

D S/FRT

1959

(2021)

NR89+NR59  

63W

S/G

MA3

9755

D PATRICKS

2035

(2056)

CLP12+CLF1  

21W

S/G

MP5

9711

D S/FRT

2242

(2256)

NRXX+BLXX  

46W

S/G

*                

13

                   
            THURSDAY 5/11/98.      
                   
 

9792

U CNT'S

0010

(0030)

?  

?W

S/G

 

9791

D CNT'S

0016

(0018)

G539+X38

37min CROSS 9792

28W

S/G

 

9138

U GRN/GYP

0218

(0250)

AXX+G5XX

15min 5 GYPSUM OFF

?W

B/G

BY4

9823

D STEEL

0252

(0350)

NRXX  

27W

S/G

 

91??

U GRAIN

0426

  G5XX+Xxx  

25W

B/G

PM5

9712

U S/FRT

0759

(0410)

NR78+NR77  

70W

S/G

AM4

9754

U TOLL/TNT  

(0600)

 

DID NOT RUN.

 

S/G

AM5

9702

U S/FRT

0836

(0816)

NR96+BL26

BL26 NOT SEEN IN LONG TIME

65W

S/G

 

91??

U BALLAST

1044

  A81+T409  

12W

B/G

NP2

9821

D STEEL

1143

(1123)

NR91+NR88  

42W

S/G

PM9

9752

U SCT

1146

(1130)

G534+G541

40min CROSS NP2

44W

S/G

 

91??

U GRAIN

1201

  G527+A78  

7W

B/G

 

91??

D BALLAST

1234

  A81+T409  

12W

B/G

PB3

9822

U STEEL  

(1236)

     

S/G

 

9121

D E/GRAIN

1329

(1333)

G511  

30W

B/G

YN2

9724

U STEEL

1508

(1614)

NR76+NR29  

27W

S/G

 

9137

D G/GY/O/C/V

1509

(1435)

G521

21min 7 GYPSUM ON

27W

B/G

 

9123

D LIGHT

1645

  G527+A78    

B/G

MA5

9701

D S/FRT

2004

(2021)

NR96+BL26  

74W

S/G

 

9792

U CNT'S

2228

f(0100)

G5XX

CROSS MA8 / MP5

13W

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2230

(2150)

NRXX

CROSS 9792

8V

S/G

MP5

9711

D S/FRT

2303

(2256)

NRXX+NRXX  

64W

S/G

*                

20

                   
            FRIDAY 6/11/98.      
                   
 

9791

D CNT'S

0020

(0018)

G5XX  

14W

S/G

PM7

9716

U T/RAIL

0233

(0220)

NRXX  

31W

S/G

 

9138

U GRN/GYP

0331

(0250)

G5XX+Xxx+TXXX

11min 3 GYPSUM OFF

2XW

B/G

PM5

9712

U S/FRT

0414

(0410)

NRXX+NRXX  

56W

S/G

BY4

9823

D STEEL

0419

(0350)

NR85

CROSS PM5

22W

S/G

 

91??

U GRAIN

0436

  G5XX+AXX  

26W

B/G

AM8

8702

U OVERLAND

0647

(0628)

NR93  

8V

S/G

 

91??

U GRAIN

0806

  G516+A81  

5W

B/G

AM5

9702

U S/FRT

0831

(0816)

NR89+NR59  

63W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1116

(1123)

NR76+NR29  

37W

S/G

PB3

9822

U STEEL

1227

(1236)

NR80+NR113  

40W

S/G

 

9121

D E/GRAIN  

(1333)

     

B/G

 

9137

D GOODS

????

(1435)

?  

?W

B/G

YN2

9724

U STEEL

????

(1614)

?  

?W

S/G

 

9123

D E/GRAIN

1639

(1724)

G514  

29W

B/G

AM3

9756

U PATRICKS

1645

(1128)

CLF1+CLP12  

31W

S/G

MA4

9753

D TOLL/TNT

1931

(1931)

G534+G542  

62W

S/G

MA5

9701

D S/FRT

2019

(2021)

NR89+NR59  

66W

S/G

MA8

8701

D OVERLAND

2234

(2150)

NR93  

8V

S/G

MP5

9711

D S/FRT

2306

(2256)

NRXX+NRXX  

60W

S/G

MP9

9751

D SCT

2338

(2056)

G5XX+G5XX  

45W

S/G

*                

18*

                   
            SATURDAY 7/11/98.      
                   
 

9791

D CNT'S

0001

(0018)

G53X  

10W

S/G

MP7

9715

D T/RAIL

0119

(0053)

NRXX  

35T

S/G

 

9138

U GRN/GYP

0445

(0250)

G5XX+G5XX+T374

27min 2 GYP OFF / 5 ON

44W

B/G

AM4

9754

U TOLL/TNT

0809

(0600)

G535+G533  

66W

S/G

AM8

8702

U OVERLAND

0847

(0628)

NR82

INC, 9 GHAN CARS

16V

S/G

PM9

9752

U SCT

1038

(0100)

G528+G540  

40W

S/G

PM5

9712

U S/FRT

1130

(0455)

NR91+DL39  

38W

S/G

AB6

9826

U S/FRT

1200

(0816)

NR88+DL49  

49W

S/G

PB3

9822

U STEEL

1228

(1236)

NR97+NR42

COULD BE YN2 FROM FRI?

44W

S/G

NP2

9821

D STEEL

1356

(1134)

NR84+NR83  

42W

S/G

MX6

9729

D S/FRT

1532

(1524)

NR87+NR113  

28W

S/G

YN2

9724

U STEEL

1737

(1626)

NR77  

37W

S/G

MA3

9755

D PATRICKS

1739

(0220)

CLP12+CLF1

35min X YN2 / INC, SCT

36W

S/G

MA4

9753

D TOLL/TNT

202X

(1922)

G533+G535  

66W

S/G

MP9

9751

D SCT

2255

(2046)

G5XX+G5XX  

41W

S/G

MP5

9711

D S/FRT  

(2256)

     

S/G

*                

15

                   
                   
                   
                   

NUMBER OF TRAINS FOR WEEK OF 1/11/98 to 7/11/98.

SUN 6, MON 16, TUE 14, WED 13, THU 20, FRI 18*, SAT 15.

WEEK'S SIGHTINGS 102.

YEAR'S SIGHTINGS 4860.

 
 

 

Graham Elliott


[ HOMEReturn to Articles Page | Sightings ]